NAMA DOKTERPOLI SPESIALISHARI PRAKTEKJAM PRAKTEK
Dr. H. Nowohadi Tjitrosuwito, Sp. PDPenyakit DalamSenin s/d Kamis10.00 s/d 12.00 WIB
Dr. H. Eddy Susatyo, Sp. PDPenyakit DalamJum’at12.30 WIB
Dr. H. Bambang Suyudono, Sp.AAnakSelasa & Kamis10.00 WIB
Dr. Joko Utoro, Sp. AAnakSenin & Rabu11.30 WIB
Dr. H. Bambang Suyamto, Sp. THTTHTSenin & Kamis11.30 WIB
Dr. Yanuarius Priyo, Sp. MPenyakit MataSelasa14.30 WIB
Dr. Yudi Prasetyo, Sp. SPenyakit SarafSenin s/d Jum’at15.30 WIB
Dr. Silvy Kusuma Dewi, Sp. OGKebidanan & KandunganSenin s/d Jum’at09.00 s/d 12.00 WIB
Dr. Lukman Hakim, Sp. OTOrthopedi / TulangJum’at15.00 s/d 17.00 WIB
Dr. S. Emillya Anggraeni, Sp. OG. M.KesKebidanan & KandunganSenin, Selasa, Jum’at12.00 s/d 14.00 WIB
Dr. Eko Gunawan S., Msi, Sp. BBedahSenin, Selasa, Kamis14.00 WIB
Dr. Kristianto Budi Wibowo, Sp. RadRadiologiSenin  s/d Kamis

Jum’at

14.00 s/d 16.00 WIB

12.00 s/d 14.00 WIB

Drg. Nurul AsroriGigiSenin s/d Sabtu08.00 S/d 12.00 WIB