NAMA DOKTERPOLI SPESIALISHARI PRAKTEKJAM PRAKTEK
Dr. H. Nowohadi Tjitrosuwito, Sp. PDPenyakit DalamSenin s/d Kamis10.00 s/d 12.00 WIB
Dr. H. Eddy Susatyo, Sp. PDPenyakit DalamJum’at09.00 WIB
Dr. H. Bambang Suyudono, Sp.AAnakSelasa & Kamis10.00 WIB
Dr. Joko Utoro, Sp. AAnakSenin & Rabu11.00 WIB
Dr. H. Bambang Suyamto, Sp. THTTHTSenin & Kamis11.00 WIB
Dr. Yanuarius Priyo, Sp. MPenyakit MataSelasa15.00 WIB
Dr. Yudi Prasetyo, Sp. SPenyakit SarafSenin, Rabu, Jum’at15.00 WIB
Dr. Najmudin, Sp.OTOrthopedi/ TulangSelasa s/d  Kamis18.00 WIB
Dr. Lukman Hakim, Sp. OTOrthopedi / TulangJum’at15.00 s/d 17.00 WIB
Dr. S. Emillya Anggraeni, Sp. OG. M.KesKebidanan & KandunganSenin s/d Jum’at09.00 s/d 12.00 WIB
Dr. Eko Gunawan S., Msi, Sp. BBedahSenin, Selasa, Kamis13.00 WIB
Dr. Kristianto Budi Wibowo, Sp. RadRadiologiSenin  s/d Kamis

Jum’at

15.00 s/d 17.00 WIB

07.00 s/d 09.00 WIB

Drg. Nurul AsroriGigiSenin s/d Jum’at08.00 S/d 13.00 WIB