Dr. Rahmatika, Sp.KFR

Hari Praktek

Hari Praktek

Senin dan Rabu   (13.00 WIB – Selesai)

Poli Spesialis

Rehabilitasi Medik